Views

Làm cách nào để tạo tài khoản Facebook?

Cập nhật: 20 thg 1, 2019 Lúc 22:31
Làm cách nào để tạo tài khoản Facebook?

Cách tạo tài khoản Facebook:
Truy cập www.facebook.com/r.php.
Nhập tên, email hoặc số điện thoại di động, mật khẩu, ngày sinh và giới tính của bạn.
Nhấp vào Tạo tài khoản.
Để hoàn tất quá trình tạo tài khoản, bạn cần xác nhận email hoặc số điện thoại di động của mình.
Lưu ý: bạn phải từ 13 tuổi trở lên mới có thể tạo tài khoản Facebook.


Làm cách nào để hoàn tất quá trình tạo tài khoản Facebook và xác nhận email hoặc số điện thoại di động của tôi?

Để hoàn tất quá trình tạo tài khoản, bạn cần xác nhận rằng bạn sở hữu email hoặc số điện thoại di động mà bạn đã sử dụng để tạo tài khoản:
Để xác nhận số di động, hãy nhập mã bạn nhận được qua tin nhắn văn bản (SMS) vào hộp Xác nhận hiển thị khi bạn đăng nhập. Tìm hiểu việc cần làm nếu bạn không nhận được SMS.
Để xác nhận email, nhấp hoặc nhấn vào liên kết trong email mà bạn đã nhận được khi tạo tài khoản. Tìm hiểu việc cần làm nếu bạn không thể tìm thấy email.
Xác nhận địa chỉ email hoặc số di động của bạn giúp chúng tôi biết mình đang gửi thông tin tài khoản đến đúng chỗ.
Lưu ý: Vui lòng xác nhận email hoặc số di động ngay khi có thể. Bạn có thể không sử dụng được tài khoản của mình cho đến khi bạn xác nhận email hoặc số di động.


Làm cách nào để đổi email của tôi?

Cách thay đổi email và hoàn tất quy trình tạo tài khoản Facebook:
Đảm bảo rằng bạn có một địa chỉ email an toàn mà chỉ bạn mới có thể truy cập.
Truy cập facebook.com/confirmemail.php và nhấp vào Cập nhật thông tin liên hệ.
Nhập email hoặc số di động mà bạn có quyền truy cập và nhấp vào Thêm.
Khi bạn xác nhận email mới, chúng tôi sẽ thay thế email không chính xác mà bạn đã dùng để tạo tài khoản.
Lưu ý: Nếu bạn đã có tài khoản Facebook, hãy tìm hiểu cách thay đổi email của bạn.

Tôi không nhận được mã để xác nhận số điện thoại di động của mình.

Chúng tôi rất tiếc khi bạn gặp sự cố trong quá trình xác nhận số di động của mình. Dưới đây là một số hành động bạn có thể thử:
Kiểm tra số mà bạn đã nhập
Nhấp vào đây [https://www.facebook.com/confirmemail.php] để xem số di động bạn đã nhập.
Nếu bạn đã nhập sai số, hãy nhấp vào Nhầm số?
Nhập số chính xác và nhấp vào Thêm.
Nhận cuộc gọi điện thoại cung cấp mã
Nhấp vào đây.  [https://www.facebook.com/confirmemail.php]
Nhấp vào Bạn chưa nhận được SMS?
Nhấp vào Gọi [số di động].
Gửi lại SMS
Nhấp vào đây.  [https://www.facebook.com/confirmemail.php]
Nhấp vào Bạn chưa nhận được SMS?
Nhấp vào Gửi lại SMS.
Sử dụng email
Nhấp vào đây.  [https://www.facebook.com/confirmemail.php]
Nhấp vào Nhầm số?
Nhập email của bạn và nhấp vào Thêm.
Thử xác nhận tài khoản Facebook của bạn bằng email thay vì số di động.

Tôi không thể tìm thấy email xác nhận đăng ký Facebook của mình.

Nếu bạn tạo tài khoản Facebook bằng email, chúng tôi đã gửi liên kết xác nhận vào email đó. Nếu bạn không thể tìm thấy email xác nhận:
Hãy kiểm tra thư mục thư rác. Nếu bạn đang dùng Gmail, hãy kiểm tra email Xã hội.
Đảm bảo rằng bạn đã nhập đúng email. Nếu nhập sai email, bạn có thể thay đổi và gửi lại email.
Bạn có thể thử tạo tài khoản Facebook bằng số điện thoại di động thay vì email.
Nếu bạn đã tạo tài khoản bằng số điện thoại di động và chưa nhận được SMS kèm theo mã xác nhận, hãy thử các bước sau. https://www.facebook.com/help/427064200647221?helpref=faq_content


Bài đăng mới hơn Bài đăng cũ hơn